สมัครสมาชิกร้านเน็ต

สมัครสมาชิกสำหรับเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

กรุณาทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ตามใบอนุญาตฉายและเลขบัตรประชาชนของเจ้าของร้านที่ใช้ในการสมัคร

อีเมลล์:อีเมลล์ ที่ใช้ในการล็อกอิน
password:รหัสผ่านสำหรับล็อกอิน
ชื่อชื่อ ตามบัตรประชาชน
นามสกุลนามสกุล ตามบัตรประชาชน
เพศ
เลขบัตรประชาชน
ชื่อร้าน:ชื่อร้าน ของท่าน
ที่อยู่ร้าน ปัจจุบัน:โปรดระบุที่อยู่ร้านปัจจุบันของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จำนวนเครื่อง:โปรดระบุ จำนวนเครื่องในร้านของท่าน
ไปรษณีย์
เบอร์ร้านเบอร์ร้านสำหรับติดต่อ จากทางบริษัท
เบอร์มือถือเบอร์มือถือ สามารถติดต่อกลับได้
PC Processor
PC Video Card
Cafe Management System Name
PC OS
PC Memort/RAM
ISP Name
Internet bandwidth(Upload)
Internet bandwidth(Download)
ชื่อโปรแกรมจัดการร้านชื่อโปรแกรมจัดการร้านเน็ตที่ใช้
ชื่อระบบ disk less ที่ใช้ชื่อระบบ disk less ที่ร้านท่านใช้

สนใจซื้อ garena premium package เพิ่มเติม

Product ที่สนใจ CafeThai Billing
CafeThai Disk&Update
CafeThai CyberPay
ใบอนุญาตการฉาย กรุณาอัพโหลดใบอนุญาตฉายของท่าน

สำคัญมาก กรุณาทำการอัพโหลดภาพใบอนุญาตการฉายของท่านเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล หากร้านของท่าน ทำการอัพโหลด ข้อมูลมาไม่ถูกต้อง ทางเราจะไม่สามารถยืนยันร้านให้กับท่านได้

ใส่ชื่อสถานที่ใกล้เคียง เพื่อค้นหาตำแหน่ง ร้านของท่าน

ทำการคลิกที่แผนที่ในจุดที่เป็นที่ตั้งของร้านท่าน เพื่อ ประโยชน์ของท่าน กรุณาเลือกที่ตั้งร้านให้ตรงตามที่ตั้งร้านจริงของท่านตามแผนที่

กรุณากรอกข้อความในช่องตามถาพที่ท่านเห็น

ในกรณีที่ไม่สามารถอ่านได้กรุณาคลิกที่ภาพ
เพื่อทำการเปลี่ยนภาพใหม่