FAQ

A :

โปรแกรม CafeThai Billing เป็นซอฟแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในร้านอินเทอร์เน็ต หรือสถานบริการที่มีการจัดสรร การเช่าเวลาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเครือข่าย ซึ่งมี Client เป็นผู้ใช้งาน และมี Server เป็นตัวควบคุม ทำหน้าที่ช่วยในการดูแล และควบคุมเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันในเครือข่าย

A :

โปรแกรม CafeThai Update ช่วยอัพเดทเกมส์ สำหรับธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ตัวโปรแกรมจะสามารถเลือกเกมจากรายชื่อที่มีให้เพิ่มเข้าสู่ร้าน โดยมีเกมต่างๆมากมายจากทุกค่าย ซึ่งช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของร้าน ลดเวลาและขั้นตอนอันยุ่งยากในการติดตั้งเกมส์ใหม่หรืออัพเดท Patch ใหม่ ท่านจะมีเกมส์ Patch ล่าสุดตลอดเวลา

A :

โปรแกรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แบบ Diskless คือ คอมพิวเตอร์เครื่องลูกทำงานผ่านการโหลดข้อมูลเกม หรือโปรแกรมต่างๆ จาก Hard disk จำลอง หรือ Image file จากเครื่อง Server ช่วยลดภาวะในการจัดการ Software ลดเวลาในการติดตั้งโปรแกรม และลดภาระในการดูแลรักษา ปลอดภัยจากการติดไวรัสและมัลแวร์

A :

โปรแกรม CafeThai Billing เป็นโปรแกรมบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพสูงและมีระบบฟังก์ชัน สำหรับการใช้งาน ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น การคิดคำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่แม่นยำ, ให้เจ้าของร้านสามารถกำหนดรูปแบบราคาสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย, มีระบบสมาชิก ระบบคูปองส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดย ทุกฟังก์ชันถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย

คุณสมบัติที่แตกต่างจากโปรแกรมบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป  คือ 

-ระบบกำหนดสิทธิ์พนักงาน ซึ่งผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตสามารถกำหนดสิทธิ์ การใช้งานของพนักงานที่จ้างมาดูแลร้านได้ตามต้องการ เพื่อความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญเรื่องรายรับ - รายจ่าย เป็นต้น 
-ระบบการกำหนดราคาตามคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง เช่น 

  • คอมพิวเตอร์ใหม่ 10 เครื่องตั้งราคา 20 บาท/ชั่วโมง
  • คอมพิวเตอร์เก่า 15 เครื่องตั้งราคา 15 บาท/ชั่วโมง

-ระบบอีเมลรายงานการใช้งาน อาทิ ข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคน,ข้อมูลการเข้าทำงานและการส่งต่องานของพนักงานในแต่ละผลัด, ข้อมูลรายงานสรุปรายได้ต่อวัน เป็นต้น
- ให้บริการติดตั้งระบบ CafeThai ฟรี 

และที่สำคัญโปรแกรม CafeThai Billing เป็นตัวแจก IP Bonus หรือ GCA แก่ร้านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

A :

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง CafeThai ทั้ง 3 โปรแกรมพร้อมกัน ก็สามารถทำงานได้ แต่แนะนำว่าโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ต ทั้งเรื่องการควบคุมรายได้ที่ร้าน, การจัดการระบบ Hard disk และ ระบบการติดตามอัพเดทเกม ทั้ง 3 โปรแกรม ควรเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ระบบการให้บริการโดยรวมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาในการใช้งานและการให้บริการ

A :

หากต้องการที่จะเปลี่ยนมาใช้ สามารถติดต่อมาเข้ามาได้ทันที ที่ Call Center เบอร์ 02-118-9118 จะมีการประสานงานกับทีมงานที่เตรียมไว้ให้บริการ เพื่อเข้าไปติดตั้งให้โดยเร็วที่สุด และหากมีคำถามหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

A :

สามารถใช้ได้สำหรับร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปทุกร้าน เพราะโปรแกรม CafeThai Diskless จะช่วยให้ร้านประหยัดเวลาในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์และประหยัดไฟ โดยข้อดีจุดเด่นสามารถสรุปได้ ดังนี้

 - ลงโปรแกรมแค่เครื่องแม่ข่าย (Server) เพียงเครื่องเดียว สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทั้งหมด
 - การติดตั้งโปรแกรม การสั่งปิด เปิด หรือรีสตาร์ท รีโมทควบคุมเครื่องได้จากเครื่องแม่ข่าย
 - การดูแลรักษาระบบทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม
 - ช่วยลดภาระในการดูแลรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
 - ประหยัดฮาร์ดดิสก์ เพราะมีฮาร์ดดิสก์ แค่เครื่องแม่ข่าย (Server) เพียงเครื่องเดียว
 - สามารถลดปัญหาจากการติดไวรัสและมัลแวร์

A :

การติดตั้งโปรแกรมของ Cafe Thai ควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งมีทีมงานหลายร้อยชีวิตทั่วประเทศที่รอให้บริการในการติดตั้ง ดังนั้นหากต้องการติดตั้งโปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่  02-118-9118 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล cafe@garena.co.th เรามีบริการให้ความช่วยเหลือติดตั้งทางไกล (Remote Installation) 

A :

โปรแกรม CafaThai เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับร้านที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีใบอนุญาตประกอบวิดีทัศน์ หากเป็นร้านใหม่ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต สามารถใช้ใบทะเบียนพาณิชย์แทนได้ชั่วคราว และมีเครื่องใช้งานอย่างน้อย 5 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันไม่มีผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไป

A :

1. สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ CafeThai สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมคำอธิบายได้ที่ http://cafe.garena.in.th

2. จากนั้นทำการสมัครสมาชิกมาในเว็บ http://cafe.garena.in.th  ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Cafe Thai

A :

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เปิดให้ดาวน์โหลด CafeThai ได้เอง เนื่องจาก CafeThai เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ (License) และควรติดตั้งโดยช่างที่มีความชำนาญเพื่อให้ระบบดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ หากลูกค้าต้องการติดตั้งโปรแกรม CafeThai เรามีทีมงานพร้อมให้บริการติดตั้งฟรีอยู่แล้ว

A :

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-118-9118 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล cafe@garena.co.th

A :

เข้าไปที่ตั้งค่า -> จัดการ GCA -> กดปุ่มอัพเดท GCA ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ

หากยังไม่สามารถแก้ไขได้โปรดแจ้งที่หมายเลข 02-118-9118 ตลอด 24 ชั่วโมง

A :

1. ให้ท่านสมาชิกตรวจสอบว่าได้ทำการปิด firewall แล้วหรือไม่

2. ตอนลงโปรแกรมเครื่องลูกใส่ IP ของเครื่องแม่ถูกหรือไม่ 3

3. ตรวจสอบ IP Address เครื่องคิดเงินว่าตั้งค่าถูกหรือไม่ หากมีการจัดการตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เครื่องแม่และเครื่องลูกไม่เชื่อมต่อกัน

ทั้งนี้หากปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไป โปรดแจ้งทีมงาน

A :

ลองเช็คเวอร์ชั่น NetFramework ถ้าหากมีเวอร์ชั่นต่ำกว่า 3.5 ให้ทำการลบทิ้งแล้วทำการ restart เครื่อง (แนะนำให้ลงเวอร์ชั่น 3.5 ขึ้นไป)

A :

- โปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป จะมีค่าติดตั้งอยู่ประมาณ 1,500 – 2,000 บาท ต่อ 20 เครื่องลูกข่าย (Client)

- และหากมีการวางระบบ Diskless  อาจมีค่าใช้จ่ายประมาณสูงถึง 20,000 บาทต่อร้าน

แต่ทีมงานของเราพร้อมติดตั้งโปรแกรมของ CafeThai ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

A :

โปรแกรม CafeThai Billing ออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการกำหนดราคาสำหรับให้บริการได้หลายแบบ อีกทั้งมีระบบสมาชิกและระบบคูปองส่งเสริมการขาย ซึ่งร้านอินเทอร์เน็ตสามารถจัดโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับคำปรึกษาการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ กับทีมงานได้อีกด้วย 

A :

จากการทดสอบ พบว่าโปรแกรม CafeThai Billing ใช้พื้นที่ CPU ไม่เกิน 10% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับโปรแกรมบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป

A :

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ต CafeThai ขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ประกอบสามารถขอติดตั้งและยกเลิกโปรแกรมได้ ทางอีเมล cafe@garena.co.th หรือ หมายเลข 02-118-9118 ตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ